16-02-05

“Sociale bewegingen voeren acties tijdens bezoek president Bush”

Onderstaande tekst is een copy van de aankondiging op http://www.bushwanted.org een site opgesteld door Voor Moeder Aarde.

“Milieu-, mensenrechten-, Noord-Zuid-, en vredesorganisaties hebben zich verenigd in een tijdelijk samenwerkingsverband dat oproept voor protestmanifestaties op 21 en 22/02 naar aanleiding van het bezoek van VS-president Bush aan ons land.

 

In een platformtekst drukken de organisaties hun “ongerustheid uit over de negatieve rol die de Verenigde Staten spelen in de internationale gemeenschap, en dit op heel wat terreinen, waaronder dit van het leefmilieu, de mensenrechten, de vrede en de ontwikkeling.” Zo verwijt de milieubeweging de regering Bush geen werk te maken van de noodzakelijke reducties van broeikasgassen in de strijd tegen de klimaatveranderingen. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over de aantasting van de burger- en politieke rechten in de zogenaamde ‘strijd tegen het terrorisme’. De Noord-Zuid- en vredesbeweging hekelen de oorlogspolitiek van Bush en het wegsluizen van enorme middelen naar bewapening hoewel er dringend nood is aan middelen voor sociale investeringen.

 

Volgens de organisaties vormen de Verenigde staten het belangrijkste obstakel voor een op het internationaal recht gebaseerde orde. Tegelijkertijd roepen ze de Europese Unie op zich “niet door de negatieve politiek van de VS te laten verlammen en krachtdadig met de overige naties uit Noord en Zuid samen te werken aan de belangrijkste wereldproblemen”.

 

Het samenwerkingsverband wil het bezoek van VS-president Bush niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het roept op tot een grote protestbijeenkomst aan de VS-ambassade op 21 februari (17u30 tot 19u) met een stiltemoment (sit-in), toespraken en muziek. De dag nadien is er een bijeenkomst in het Jubelpark (15u) gevolgd door een optocht naar het Schumanplein, op het ogenblik dat de VS-president de Europese instellingen bezoekt.

 

Voor de volledige inhoud van de platformtekst, informatie over de geplande acties en actiemateriaal kan u terecht op de website http://www.bushwanted.org of neemt u contact op met Ludo De Brabander (Vrede vzw - NL) 0473/51.64.62 of Arnaud Ghys (CNAPD - FR) 0473/76.94.55 “

 

Concrete informatie over het bezoek van president Bush aan België

-          Bush komt niet alleen, maar ook Condoleezza Rice (minister van Buitenlandse Zaken) komt mee; samen met de de FBI; de CIA en weet ik veel welke Men in Black nog J
-          21/02: ’s morgens: beleefdheidsbezoekjes aan de koning en premier Verhofstadt; ’s middags: lunch met de Britse premier Tony Blair ; om 16h: een toespraak "ergens in Brussel"

-          22/02: gedurende de dag: aanwezig op de Navo-top; ’s namiddags: gesprek met commissievoorzitter Barroso; ’s avonds diner met regeringsleiders van de EU-landen

-          23/02 vertrek naar Duitsland (en ook daar is hij niet echt welkom zoals je hier kan lezen)

 

Meer lezen? Ga dan naar de site van Stop USA en check de Indymedia-site.

Luisteren? Klik hier en bekijk de Mosh2 video-clip van Eminem.

 

MAAR .... lees ook het volgende artikel eens: We moeten actie voeren tegen Bush, maar ons ook niet blindstaren op één persoon (en neem misschien ook eens een kijkje op de Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking- site)


21:16 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.